Reviews

TOK-Stroy   NIPIgaspererabotka
TOK-Stroy   Zap-Sib
 
General Electric   NIPIgaspererabotka
 GE   NIPIgazpererabotka
 
Siemens   RN-YuganskNeftegaz
Siemens   RN-YuganskNeftegaz
 
Lucoil energy and gas Kalush   DTEK
 
Lucoil energy and gas Kalush   DTEK
 
Shahtinsk gas-turbine power plant
 Shahtinsk gas-turbine power plant    Shahtinsk gas-turbine power plant - 2
 
Dnepropetrovsk City Council
 Dnepropetrovsk City Council    Dnepropetrovsk City Council - 2
 
New Generation   Ivenergo
 New Generation    Ivenergo
 
Naftatrans   Bryanskenergo
 Naftatrans    Bryanskenergo
 
Diploma for foundation
 Diploma for foundation    Diploma for foundation - 2
 
Volgian TGK about expertises   Volgian TGK about structured technical scope of work
 Volgian TGK about expertises    Volgian TGK about structured technical scope of work
 
Nurenergo, Chechenskaya Republic   Ugteploenergomontage
 Nurenergo, Chechenskaya Republic    Ugteploenergomontage