Інститут створений у 1986 році в системі Міненерго СРСР. Первинно це було Придніпровське відділення всесоюзного інституту «ВНІПІенергопром». У 1991 році став самостійною організацією: Державний Приднiпровський науково-дослідний проектно-конструкторський та вишукувальний інститут “ДнiпроНДПКВIенергопром”. У 1997 році в процесі приватизації перетворений у відкрите акціонерне товариство інститут "ДніпроВНІПІенергопром". Зараз є самостійною організацією: ТОВ "Інститут ДніпроВНІПІенергопром".

ДніпроВНІПІенергопром виконує комплексне проектування об’єктів енергетичного будівництва:

 • теплових електричних станцій (паротурбінних, газотурбінних, парогазових, поршневих);
 • теплоелектроцентралей;
 • котелень (опалювальних і виробничих);
 • теплових мереж и теплових пунктів;
 • трансформаторних підстанцій, повітряних та кабельних ліній електропередач;
 • водопідготовчих установок;
 • гідротехнічних споруд; 
 • малих гідроелектростанцій;
 • вітряних електростанцій;
 • інших об’єктів енергетичного господарства;
 • промислових будинків и споруд.

У проектах інституту вирішуються питання енергозбереження: використовується скидне тепло, скидні горючі гази (пічний, доменний, коксовий, супутній нафтопереробки та ін.) в якості палива, технології когенерації і тригенерації.  

Робота над проектом починається з розробки технічних пропозицій, основних технічних рішень, техніко-економічних розрахунків (ТЭР) і бізнес-планів для залучення інвестицій. Потім, як правило, виконується техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) доцільності будівництва енергетичного об'єкта. Після затвердження ТЕО приступають до виконання проектно-кошторисної документації на стадіях «Проект», «Робочий проект», «Робоча документація»: фахівці інституту проводять усі необхідні інженерні вишукування: геодезичні, геологічні, весь комплекс екологічної частини проектів, включаючи розрахунки викидів шкідливих речовин та норм водокористування, розробку матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві, екологічні обґрунтування, еколого-аудиторську діяльність, радіологічні дослідження і оцінку радіаційної безпеки. А далі узгодження та захист проекту в усіх державних інстанціях, авторський нагляд за будівництвом.

ДніпроВНІПІенергопром має всі необхідні ліцензії та сертифікати для проведення робіт, у тому числі й у місцевостях з особливо складними умовами, підвищеною сейсмічністю (до 9 балів). В інституті розроблена та впроваджена система управління якістю послуг в галузі архітектури і будівництва, що відповідає вимогам ISO 9001:2008, 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Зараз в інституті працює понад 400 фахівців, серед яких близько 150 молоді спеціалісти з профільною вищою освітою. Все проектування здійснюється на сучасній матеріально-технічній базі, з ліцензійним програмним забезпеченням. Документація передається замовнику як на паперових, так і на електронних носіях.

З 1988 року по травень 2017 інститут очолював Олексій Георгійович Мікулін – Генеральний директор, дійсний член Міжнародної Академії наук житлово-комунального і побутового господарства, член-кореспондент Академії будівництва та архітектури України. Він закінчив Київський політехнічний інститут за фахом "Теплоенергетика", здобув другу вищу освіту в Харківському інженерно-економічному інституті. У віці 28 років був призначений заступником керівника тресту. З 1976 по 1981 роки очолював енергобудівельний трест. Працював начальником будівництва міста Щелкіно при Кримській атомній станції. Брав участь в будівництві Придніпровської ДРЕС, Луганської ДРЕС, Ставропольської ДРЕС, Вірменської АЕС і багатьох інших.