Свiдоцства. Довiдки

 

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
     
             
Довідка про взяття на
облік платника податків
  Свідоцтво про реєстрацію
платника податку
на додану вартість
  Довідка державної служби статистики
     
             
Свідоцтво про атестацію геотехнічної лабораторії
       
             
Свідоцтво про технічну компетентність лабораторії обстеження та паспортизації будівель і споруд